Veelgestelde vragen over Videoland Academy editie 2

29 mei 2020
 1. WAT IS HET DOEL VAN VIDEOLAND ACADEMY?

Videoland Academy wil een nieuwe lichting makers de kans bieden zich te ontwikkelen en ervaring op te doen binnen de professionele beroepspraktijk waarin ook commerciële belangen een rol spelen. Videoland Academy stimuleert nieuwe scenarioschrijvers en documentairemakers originele en toegankelijk vertelde verhalen met cinematografische kwaliteit te ontwikkelen voor de streamingdienst en steunt hen hierbij op financieel en inhoudelijk vlak.  o.a. met scriptbegeleiding en een aantal inspirerende workshops.

Voor de tweede editie worden zes plannen voor een fictie tv-film en drie documentaire series geselecteerd en ontwikkeld. Het doel is om drie fictie films te realiseren, met een maximale lengte van 45 minuten per film en één documentaire serie van drie of vier afleveringen.

De premières en uitzending van de fictie films en de documentaire serie staan gepland voor 2021. De beoogde premières zijn tijdens het Nederlands Film Festival (NFF), het International Documentary Filmfestival Amsterdam (IDFA) of het International Film Festival Rotterdam (IFFR). De gerealiseerde fictie films en de documentaire serie worden daarna uitgezonden op Videoland.

 

 1. WAAR MOET DE MAKER AAN VOLDOEN OM MEE TE KUNNEN DOEN?
  Videoland Academy is voor nieuwe scenarioschrijvers en documentairemakers:
 • Afgestudeerde scenarioschrijvers en documentairemakers van erkende filmscholen, kunstacademies en schrijfopleidingen, of opleiding waar (scenario-) schrijven een onderdeel is, die minimaal één en maximaal tien jaar van school zijn; (ook Vlaamse en andere internationale opleidingen vallen hieronder);
 • Scenarioschrijvers en documentairemakers zonder opleiding, maar met minimaal één en maximaal drie verfilmde scenario’s of documentaireplannen op hun naam;

Bij de drie fictie films worden de voor realisering geselecteerde projecten in nauwe samenwerking met de schrijvers gekoppeld aan de juiste regisseurs.

In nauwe samenwerking met de schrijvers van de fictie en documentaireplannen worden de voor realisering geselecteerde projecten aan juiste producent gekoppeld. Videoland Academy heeft hiervoor een aantal producenten benaderd. Na een matching dag zal in overleg met de makers bepaald worden welke producent bij welk project zou passen.

 

 1. WAAR MOET HET PLAN AAN VOLDOEN OM MEE TE KUNNEN DOEN
 • De film of serie wordt gekozen op basis van een filmplan. Onder punt 7 vind je de onderdelen waar het filmplan uit moet bestaan;
 • Het filmplan moet zonder producent en zonder regisseur ingediend worden;
 • Als de schrijver of co-scenarist van het plan ook regisseur is, is het niet vanzelfsprekend dat hij/zij project ook gaat regisseren. In het traject wordt deze co-scenarist niet als regisseur maar als schrijver en ontwikkelaar behandeld;
 • Er kunnen maximaal twee schrijvers bij een project betrokken zijn;
 • Het ingediende filmplan moet nieuw bedacht/origineel zijn. Het mag niet eerder ingediend zijn geweest bij fondsen, omroepen of andere platforms;
 • Voor Videoland zijn we op zoek naar plannen die gegrond zijn in de Nederlandse maatschappij.

 

 1. WAT VOOR CONTENT ZOEKT VIDEOLAND?

Onze belofte is: wat speelt in Nederland, speelt bij ons. Daarom zijn we op zoek naar verhalen die herkenbaar en relevant zijn voor een significante groep in Nederland.

We willen onze verhalen op vernieuwende en prikkelende manieren vertellen, On-Nederlands goed, en de kijker in de manier waarop het verhaal verteld wordt raken.

De content moet aansluiten bij de kijkbehoefte van één van de volgende twee verschillende type kijkers:

 • De entertainment gerichte kijkers die helemaal op willen gaan in een beleving en in de wereld van datgene wat ze kijken. Zij houden vooral van een goed en spannend verhaald.
 • Kijkers die op zoek zijn naar nieuwe ervaringen, die geprikkeld willen worden en verrast in zowel vorm als vertelling.Zij houden van verhalen met voldoende twists & turns.

De verhalen die je uitkiest kunnen geschikt zijn voor jong en oud.

 

 1. WAT BETEKENEN DE THEMA’S FAMILIIE EN MODERN FANTASY?

Thema documentaire: Familie

“Je familie kies je niet”

Voor de documentaire serie is de Videoland Academy dit jaar op zoek naar verhalen over mysterieuze, criminele of intrigerende families. We associëren families vaak met gezelligheid, steun en betrouwbaarheid, maar wat nou als deze waarde enkel aan de oppervlakte zichtbaar zijn? Families kunnen ook ingewikkeld zijn, geheimen met zich meedragen of juist heel uitgesproken controversieel zijn. Voor de tweede editie is de Videoland Academy op zoek naar families van alle soorten en maten. Dit kunnen sociale, politieke, criminele of intermenselijke verhalen opleveren.

Klik hier voor meer informatie over het thema en voorbeelden van documentaires over familiedrama.

 

Fictie thema: Modern Fantasy

“Nederland met een vleugje fantasie”

De Videoland Academy is op zoek naar fictieverhalen die zich afspelen in de moderne tijd, maar dan met een fantastische twist. De realiteit waarin wij leven kan soms hard, soms eentonig en soms ook heel spannend zijn. Wat de realiteit echter mist, is een stukje fantasie die ons helpt ontsnappen, relativeren of duiden. Voor de tweede editie richt de Videoland Academy zich op fantastische verhalen die gesitueerd zijn in onze herkenbare werkelijkheid. Deze verhalen kunnen raakvlakken hebben met diverse andere genres zoals comedy, horror, coming-of-age, drama of thriller

Klik hier voor meer informatie over het thema en voorbeelden van films.

Een genremix is toegestaan, maar tegelijkertijd risicovol. Bij de selectie zal gekeken worden naar kwalitatieve verhalen die het beste aansluiten bij het genre.

Voor Videoland zijn we op zoek naar plannen die gegrond zijn in de Nederlandse maatschappij.

 

 1. WAT WORDT BEDOELD MET CINEMATOGRAFISCHE KWALITEITEN?

We zijn op zoek naar plannen die zeer filmisch zijn. Zorg dus dat je het plan dat je indient zo visueel mogelijk maakt. Welke shots heb je voor ogen? En dragen deze shots wat bij aan de storytelling?

Cinematografisch betekent niet per sé spectaculaire achtervolging scenes, vuurgevechten en drone shots. We zoeken vooral hoe de maker de emotie, de sfeer en het verhaal op een filmische manier wil overbrengen.

 

 1. HOE KAN JE JE PLAN INDIENEN?

De richtlijnen voor indienen zijn:

 • Indienen voor de tweede editie kan vanaf 1 juni t/m 15 juli 2020.
 • De uiterste inleverdatum is 15 juli 2020 vóór 12.00 uur, via videolandacademy@rtl.nl.
  Aanmeldingen die na dit tijdstip worden ingediend, komen niet meer in aanmerking.
 • De aanmelding bestaat uit één document waarin het aanmeldingsformulier en het filmplan zijn gebundeld.
 • Het aanmeldingsformulier is ondertekend en bestaat uit twee pagina’s.
 • Alle informatie dient te worden aangeleverd in één PDF-bestand (inclusief inhoudsopgave, alle bijlagen en URL’s voor eerder werk).
 • Het PDF-bestand dient geen documentbeperkingen (afdrukken, kopiëren inhoud etc.) te bevatten.
 • Het document moet openen met het aanmeldingsformulier.

Het filmplan bestaat uit maximaal tien pagina’s met daarin:

 • Een synopsis, inclusief logline (maximaal twee pagina’s);
 • Beschrijving van belangrijke karakters of personen in het verhaal (minimaal halve pagina);
 • Beschrijving van de stijl en sfeer van het filmplan, ondersteund door visuele voorbeelden (minimaal één pagina);
 • Visie van de schrijver(s) op het inhoudelijke plan (maximaal één pagina);
 • Een persoonlijke motivatie, ook van de co-scenarist, wanneer daar sprake van is

(maximaal één pagina);

 • Een beschrijving waarom dit filmplan bij Videoland past (maximaal een halve pagina);
 • Een CV van de aanvrager bestaande uit alle genoten opleidingen, alle eerdere filmprojecten en alle relevante werkervaring in de media-industrie (maximaal één pagina);
 • Extra informatie is toegestaan, mits er rekening gehouden wordt met het maximum van tien pagina’s van het filmplan in totaal.

Door indiening accepteren alle betrokken makers de Videoland Academy voorwaarden. Alleen aanmeldingen die aan alle richtlijnen voldoen zullen in aanmerking worden genomen.

 

 1. HOEVEEL FICTIE FILMS EN DOCUMENTAIRESERIES WORDEN ER ONTWIKKELD EN GEREALISEERD?

Jaarlijks worden er:

– zes plannen voor een fictie film geselecteerd en ontwikkeld

– drie plannen voor documentaireseries geselecteerd en ontwikkeld.

 

Het doel is om ieder jaar:

– drie fictie films te realiseren, met een maximale lengte van 45 minuten per film.

– één documentaires erie te realiseren van minimaal drie en maximaal vier afleveringen.

 

 1. WAT IS HET BUDGET VOOR DE ONTWIKKELING EN DE REALISERING?

Ontwikkeling:

– De negen geselecteerde deelnemers ontvangen € 5.000,- voor het schrijven van een treatment en/of filmplan

– De negen geselecteerde deelnemers worden bijgestaan door ervaren scenarioschrijvers uit de beroepspraktijk. Dr Script voorziet ieder project van de juiste coach.

Realisering

– Het productiebudget voor de drie fictie projecten is € 250.000,-.

– Het productiebudget voor de documentaire serie is € 200.000,-.

 

 1. WIE IS EIGENAAR VAN DE INGEDIENDE PROJECTEN?

Van de gerealiseerde plannen zullen alle intellectuele eigendomsrechten van de makers op de fictiefilm en de documentaire serie volledig in eigendom worden overgedragen aan RTL.

De hiermee verband houdende rechten en verplichtingen zullen tussen partijen worden vastgelegd in schriftelijke overeenkomsten conform de bij RTL gebruikelijke afspraken.

De niet geselecteerde plannen blijven eigendom van de makers die ze hebben ingediend.