Het gekozen filmplan ‘Meisjesjongensmix’

12 feb 2020

Videoland gaat helpen met het realiseren van de film ‘Meisjesjongensmix’, de korte documentaire die is ingezonden naar De Ontmoeting.

De Ontmoeting is het succesvolle financieringstraject voor korte film en richt zich onder andere op de talentontwikkeling van filmmakers. Tot begin november 2019 konden filmmakers hun filmplan indienen om vervolgens kans te maken om uitgekozen te worden voor de ontwikkeling van hun film. Hierover is meer te lezen in een vorig blog. Videoland selecteerde het filmplan ‘Meisjesjongensmix’, bedacht door Lara Aerts. Meisjesjongensmix is de eerste documentaire die Lara zelf regisseert. Eerder werkte zij mee aan de documentaire ‘De Spelende Mens’ van regisseur Sanne Rovers. Die documentaire won de publieksprijs op het internationale filmfestival Go Short in Nijmegen. De producent van zowel De Spelende Mens als Meisjesjongensmix is Prospektor, een journalistiek productiebureau dat 15 jaar ervaring heeft met het maken van verhalen in woord en beeld.

Wij zochten Lara op om haar wat vragen te stellen over Meisjesjongensmix, waarvoor ze nu druk bezig is met crowdfunden.

  • Kun je uitleggen waar Meisjesjongensmix over gaat?

De korte documentaire Meisjesjongensmix gaat over Wen Long, een bijna negenjarig interseksekind. Haar lichaam voldoet niet aan het beeld dat we hebben van man of vrouw, bij haar geboorte was niet te zien of ze een jongen of meisje was. Veel van deze kinderen worden al op jonge leeftijd geopereerd om ze meer jongen of meisje te ‘maken’. Bij Wen Long is dit niet gebeurd. Haar ouders laten de keus aan haarzelf. Daar is ze erg blij mee, want, zegt ze: ‘Anders hadden ze misschien een jongetje van me gemaakt!’. Maar makkelijk is het niet. Want, als je intersekse bent, waar hoor je dan bij? Bij de jongens of bij de meisjes?

  • Waarom is het belangrijk dat dit plan verteld wordt?

Het lijkt mij heel interessant en verhelderend om de wereld – die wij indelen in mannen en vrouwen – eens te bekijken door de ogen van een kind dat fysiek gezien niet in een van die hokjes past. Ook voor Wen Long zelf is het belangrijk dat deze film er komt. Zij heeft namelijk een grote wens: dat ‘de hele wereld weet wat intersekse is’. Zodat zij het nooit meer hoeft uit te leggen. Ze merkt namelijk dat mensen vaak verbaasd reageren als ze het vertelt, of het zelfs niet geloven. Dat vindt ze vervelend. Ze zou willen dat intersekse net zo bekend was als homo en lesbi.

  • Kun je ook wat vertellen over jouw motivatie? Waarom wil jij dit verhaal vertellen?

Ik wil me inzetten om Wen Longs wens in vervulling te laten gaan. Voor Wen Long zelf maar ook voor andere interseksemensen (jong en oud) die nog vaak last hebben van het taboe dat rust op seksediversiteit. Maar ook voor niet-interseksemensen is deze film de moeite waard. Het onderliggende thema is namelijk: uitkomen voor wie je bent en daar acceptatie voor vinden. En willen we dat niet allemaal?

Lara heeft naast de bijdrage van Videoland nog meer steun nodig om de film te maken. Doneren kan hier. Het delen van de actie via sociale media wordt op prijs gesteld! Lara: ‘Na elke deelactie merk ik dat er kleine en grote bedragen binnenkomen uit alle windstreken. Dat betekent dat het onderwerp leeft, en motiveert mij des te meer de film te maken.’