Veelgestelde vragen over de Videoland Academy

04 dec 2019

1. WAT IS HET DOEL VAN VIDEOLAND ACADEMY?

Voor tenminste de komende drie jaar biedt de Videoland Academy een podium voor een nieuwe lichting makers en biedt hen de kans zich te ontwikkelen en ervaring op te doen binnen de professionele beroepspraktijk waarin ook commerciële belangen een rol spelen.

 

2. WAAR MOET JE AAN VOLDOEN ALS MAKER OM MEE TE KUNNEN DOEN?

Videoland Academy is voor nieuwe makers. In aanmerking komen:
• Afgestudeerde studenten van erkende filmscholen, kunstacademies en schrijfopleidingen die minimaal één jaar en maximaal tien jaar van school zijn; (ook Vlaamse en andere internationale opleidingen vallen hieronder)
• Schrijvers zonder opleiding, maar met minimaal één en maximaal drie verfilmde scenario’s op hun naam.

In nauwe samenwerking met de schrijvers worden de voor realisering geselecteerde projecten gekoppeld aan de juiste regisseurs en producenten. Wanneer de schrijver ook de regisseur is, zal deze alleen gekoppeld worden aan de juiste producent.
In het traject wordt je wel als schrijver en ontwikkelaar behandeld.

Voor de regisseurs gelden dezelfde criteria als voor de schrijvers:
• Minimaal één jaar en maximaal tien jaar afgestudeerd van een erkende filmschool, kunstacademie of schrijfopleiding;
• Of minimaal één en maximaal drie verfilmde werken op hun naam.

Videoland Academy heeft voor deze eerste editie inmiddels een achttal producenten benaderd. Na een matching-dag zal in overleg met de makers bepaald worden welke van deze producenten bij welk project passen.

Nieuwe producenten kunnen zich melden bij Videoland voor de volgende editie.

 

3. WIE ZIJN DE DOELGROEPEN VAN VIDEOLAND?

De belangrijkste doelgroepen waar Videoland zich op richt zijn:

– starters (tot 35 jaar, zonder kinderen)
– families (30-45 jaar, met kinderen)

 

4. WAT BETEKENEN DE THEMA’S GROUNDED SCI-FI EN TRUE CRIME?

Videoland Academy bepaalt ieder jaar een nieuw thema voor zowel de fictie als de non-fictie projecten. Het thema voor fictie films is deze editie Grounded Sci-Fi en voor de documentaireserie True Crime.

 

Grounded Sci-Fi

Sciencefiction verhalen die niet te ver af staan van onze realiteit, die – vaak met een kritische noot – fantaseren over het effect van technologische, genetische, politiek economische en wetenschappelijke ontwikkelingen op ons dagelijks leven. Grounded Sci-Fi-verhalen dompelen de kijker onder in spannende werelden die hen uitdaagt op een andere manier na te denken over innovaties. Verhalen die zich afspelen in een wereld die sterk lijkt op die van onszelf waarin we fantaseren dat de technologie of menselijke ontwikkeling net een andere afslag heeft genomen in de geschiedenis.

Voorbeelden van films en series:
The Handmaid’s Tale, Black Mirror, Sense8 en Orphan Black, Her, Ex Machina, Moon, The Martian.

True Crime

Waargebeurde misdaadverhalen van Nederlandse bodem die kunnen gaan over drugs, misbruik, mishandeling, oplichting, moord, politiek, (bedrijfs-)fraude en overige illegale praktijken. Deze verhalen nemen de kijker mee in de onwerkelijke wereld van de misdaad en moeten urgentie en relevantie hebben. Middels onverwachte twists & turns puzzelen kijkers mee op zoek naar antwoorden op een wie-, hoe- en/of waaromvraag.

Voorbeelden van documentaires en documentaireseries:
The Staircase, Dirty Money, Making a Murderer, The Disapearence of Madelin McCain.

Een genremix is toegestaan, maar tegelijkertijd risicovol. Bij de selectie zal gekeken worden naar kwalitatieve verhalen die het beste aansluiten bij het genre.

Voor Videoland zijn we op zoek naar plannen die gegrond zijn in de Nederlandse maatschappij.

 

5. WAT WORDT BEDOELD MET CINEMATOGRAFISCHE KWALITEITEN?

We zijn op zoek naar plannen die zeer filmisch zijn. Zorg dus dat je het plan dat je indient zo visueel mogelijk maakt. Welke shots heb je voor ogen? En dragen deze shots wat bij aan de storytelling?
Cinematografisch betekent niet per sé spectaculaire achtervolging scenes, vuurgevechten en drone shots. We zoeken vooral hoe de maker de emotie, de sfeer en het verhaal op een filmische manier wil overbrengen.

 

7. HOE KAN JE JE PLAN INDIENEN?

De uiterste inleverdatum van de filmplannen is 9 december 2019 vóór 12.00 uur, via videolandacademy@rtl.nl.

De aanmelding bestaat uit één document waarin het filmplan en het aanmeldingsformulier is gebundeld.
– Het aanmeldingsformulier is ondertekend en bestaat uit twee pagina’s.

– Het filmplan bestaat maximaal uit tien pagina’s met daarin:

• Een synopsis (inclusief logline) van maximaal twee pagina’s;
• Beschrijving van belangrijke karakters of personen in het verhaal;
• Beschrijving van de stijl en sfeer van het filmplan, ondersteund door visuele voorbeelden;
• Visie van de schrijver(s) of conceptontwikkelaars op het inhoudelijke plan;
• Een persoonlijke motivatie (van alle betrokken makers);
• Een beschrijving waarom dit filmplan bij Videoland past;
• Een CV van de aanvrager bestaande uit alle genoten opleidingen, alle eerdere filmprojecten en alle relevante werkervaring in de media-industrie;
• Extra informatie is toegestaan, mits er rekening gehouden wordt met het maximum van tien pagina’s van het filmplan.

Alle informatie dient te worden aangeleverd in één PDF-bestand (inclusief inhoudsopgave, alle bijlagen en URL’s voor eerder werk).
Het PDF-bestand dient geen documentbeperkingen (afdrukken, kopiëren inhoud etc.) te bevatten.

Door indiening accepteren alle betrokken makers de Videoland Academy voorwaarden. Alleen aanmeldingen die aan alle richtlijnen voldoen zullen in aanmerking worden genomen.

Het plan wordt zonder producent ingediend. Suggesties voor een regisseur kunnen vermeld worden.

 

8. HOEVEEL FICTIE TV-FILMS EN DOCUMENTAIRESERIES WORDEN ER ONTWIKKELD EN GEREALISEERD?

Jaarlijks worden er:
– zes plannen voor een fictie tv-film geselecteerd en ontwikkeld
– drie plannen voor documentaireseries geselecteerd en ontwikkeld.

Het doel is om ieder jaar:
– vier fictie films te realiseren, met een maximale lengte van 45 minuten per film.
– één documentaireserie te realiseren van minimaal drie en maximaal vier afleveringen.

 

9. WAT IS HET BUDGET VOOR DE ONTWIKKELING EN DE REALISERING?

Ontwikkeling:
– De 9 geselecteerde deelnemers ontvangen € 4.000,- voor het schrijven van een treatment en/of filmplan
– De 9 geselecteerde deelnemers worden bijgestaan door ervaren scenarioschrijvers uit de beroepspraktijk. Dr Script voorziet ieder project van de juiste coach.
– De regisseurs die bij de projecten betrokken worden (en als deze niet ook de scenarioschrijver is), ontvangen voor hun deelname aan het ontwikkelingstraject €1000,- . De regisseurs krijgen behalve de workshops ook een ervaren coach uit de beroepspraktijk.

Realisering
– Het productiebudget voor de 4 fictie projecten is € 250.000,-.
– Het productiebudget voor de documentaireserie is € 200.000,-.

 

10. WIE IS EIGENAAR VAN DE INGEDIENDE PROJECTEN?

Van de gerealiseerde plannen zullen alle intellectuele eigendomsrechten van de makers op de fictiefilm en de documentaireserie volledig in eigendom worden overgedragen aan RTL.
De hiermee verband houdende rechten en verplichtingen zullen tussen partijen worden vastgelegd in schriftelijke overeenkomsten conform de bij RTL gebruikelijke afspraken.

De niet geselecteerde plannen blijven eigendom van de makers die ze hebben ingediend.